Algemene voorwaarden

Entingsboekje of paspoort.

Een hond mag alleen bij ons in pension gebracht worden als er een geldig entingsboekje getoond kan worden.

Naast de jaarlijkse enting is het verplicht om uw hond te enten tegen kennelhoest. De entingen moeten uiterlijk 14 dagen voordat ze in pension komen toegediend zijn.

Nieuwe logees.

Voordat een hond voor het eerst bij ons op vakantie komt vragen we eerst om een keer samen met de baas te komen kennismaken. Dat kan op afspraak op dinsdag of woensdag om 11.00 uur in de ochtend.  Na de kennismaking volgt er een  proefdag. Wij kijken of de hond in staat is om bij ons te wennen en of het lukt om met andere honden te spelen. Het is voor de hond ook prettig om te ervaren dat de baas in de namiddag terugkomt om hem/haar weer op te halen. En ook voor de baas is het fijn om te weten dat de proefdag goed is verlopen. Komt uw hond moe maar voldaan thuis dan weet je dat het goed zit. Zo kan de baas met een gerust hart op vakantie gaan

Bepaalde honden rassen worden niet meer toegelaten. Voor meer informatie met betrekking tot de rassen mag u altijd bellen.

Operatie.

Een hond die een operatie heeft gehad mag alleen in het pension komen mits de hechtingen eruit zijn en de wonden compleet genezen zijn. “Ontstekingsgevaar’’

Wanneer uw hond een orthopedische operatie heeft gehad mag de hond pas in pension komen wanneer het dier compleet gerevalideerd is.

Ziekte.

Wij vragen u om ruim voordat u op vakantie gaat uw hond goed te observeren en eventueel voor dat het dier in pension komt langs de dierenarts te gaan voor eventuele ziektes of ongemakken. Wanneer u vlak voordat u op vakantie gaat naar de dierenarts gaat en een behandeling start is het voor ons moeilijk na te gaan of het dier goede vordering maakt wat gezondheid betreft.

Medicatie.

Mocht uw hond medicatie nodig hebben dan vragen wij u om een duidelijke omschrijving mee te brengen over de dosering en de reden van het medicijn.

Loopsheid.

Het is voor ons niet meer mogelijk om loopse teven te ontvangen. Wij vinden het risico dat de teef eventueel gedekt wordt te groot. Volle reuen zijn ook erg onrustig wanneer er een loopse teef in hun nabijheid bivakkeert. De loopsheid kan in overleg met de dierenarts gereguleerd worden. Honden zijn 6 weken na de eerste dag van de loopsheid weer welkom. Mocht uw hond toch loops worden tijdens de logeerperiode dan rekenen wij hier extra kosten voor (Zie prijslijst). Mocht er toch een dekking plaatsvinden dan is het risico voor de eigenaar. Evenals de eventuele medische kosten die eraan verbonden zijn.

Enting en titeren.

Uw hond dient volledig geënt te zijn en een extra kennelhoest enting te hebben. Naast enten is het tegenwoordig mogelijk om uw hond via bloedonderzoek te controleren of er voldoende antilichamen in het bloed aanwezig zijn. We noemen dat titeren. Wanneer u door middel van een bloedonderzoek hebt laten contoleren of uw hond voldoende antilichamen in het bloed heeft dan wordt dit bij ons geaccepteerd mits u hiervan een schriftelijk bewijs kan overleggen.  Mocht uw hond niet voldoende geënt zijn of wanneer u geen titer-bewijs heeft, dan wordt uw hond bij ons in pension geweigerd.

Sociaal.

Om onze mede logees en medewerkers te beschermen richten wij ons tegenwoordig meer op honden die sociaal zijn. Een voorwaarde hiervoor is dat : Uw hond buiten kan spelen met andere honden zonder speciale begeleiding. Ook moet uw hond samen met andere honden binnen kunnen verblijven zonder dat ze elkaar bijten.

Ziekte en Ongevallen

Het vakantieverblijf behoudt zich het recht toe ten alle tijden diergeneeskundige hulp in te roepen voor uw hond. Kosten voor consult, behandeling, en medicatie komen wel voor eigen rekening. Ook rekenen wij kosten voor vervoer naar de dierenarts. Er kan geen schadevergoeding geëist worden voor ziektekosten, of eventueel overlijden van de hond. Het verblijf van uw hond bij ons in pension is ten alle tijden op eigen risico van de eigenaar.
Zie voorwaarden Dibevo artikel 12 & 13.

Annulering.

Wij hanteren bij ons geen aanbetaling

– Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs

– Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs

– Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs. ( zie artikel 9 van de Dibevo voorwaarden)

Ontvlooien en Ontwormen.

Uw hond dient goed ont-vlooit en ontwormd te wezen!!  Als blijkt dat dit niet het geval is heeft ons vakantieverblijf het recht om het dier alsnog te behandelen. Dit ter bescherming van de overige dieren. De kosten hiervan zijn echter wel voor de eigenaar.

Oud en Nieuw.

Een hond brengen met oud en nieuw is alleen mogelijk voor 7 of meer dagen. Dit omdat wij mensen die weg willen met kerst en oud en nieuw vaak teleur moeten stellen omdat we 2 dagen volledig  bezet zijn.

Dieet.

In geval van dieet is het mogelijk om uw eigen voer mee te geven. Het moet dan wel in  afgepaste porties meegegeven worden.(boterhamzakjes)  Op het meegeven van eigen voer wordt geen korting berekend.

Betaling.

Betaling geschiedt in ieder geval  bij het ophalen van de honden. Het is bij ons mogelijk om te pinnen of om de betaling contant te voldoen.

Het bedrag kan ook in twee gedeelten voldaan worden. De eerste helft bij het brengen, en de tweede helft bij het halen van de honden

Eigendomsoverdracht.

Het is niet toegestaan dat een hond bij ons verblijft, zonder dat hij een rechtmatige eigenaar heeft.  Indien de hond uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de overeengekomen pensionperiode niet is opgehaald, en de eigenaar heeft geen contact  opgenomen, en/of betalingsregeling getroffen, gaat de hond naar het asiel.

De kosten die hiervoor worden gemaakt worden verhaald op eigenaar.

Bereikbaarheid eigenaar of contactpersoon

Wij willen altijd  een bereikbaar telefoonnummer hebben van de eigenaar, of  bereikbaar contactpersoon waar we mee kunnen overleggen als er iets ernstigs met de hond aan de hand is. Dit telefoonnummer wordt bij het brengen van de hond op een formulier ingevuld.