Privacy beleid

Beschrijving van het privacy beleid van Veldhoef Hondenhotel.

Wij van Veldhoef Hondenhotel hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit is van alle personen en honden waarvan wij de gegevens noteren/verwerken. Onderstaand geven we een inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

 1. Contactgegevens:
  Naam bedrijf: Veldhoef Hondenhotel
  Contact persoon: Gerrie van Kempen
  Mobiel: 06 - 122 113 13
  Adres pension: Veldhoefweg 5
  Postcode: 3882 LS Putten
  Email: info@veldhoef.nl
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Wij noteren persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten als hondenpension (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een (door het hondenpension bijgehouden) klantenkaart. De persoonsgegevens worden genoteerd:
 • Achternaam eigenaar
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/Mobielnummer
 • E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken
 • Om de klantenkaart bij te houden
 • U te kunnen bereiken indien nodig

Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst. Ook de gegevens van de hond worden in ons bestand opgenomen.
Deze gegevens worden genoteerd:

 • Naam hond
 • Ras
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Bijzonderheden

Deze gegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het verzorgen van uw hond tijdens zijn/haar verblijf.
 • Om de klantenkaart bij te houden, voor het vastleggen van reserveringen en bijzonderheden.

De website: www.veldhoef.nl
Wij als hondenpension hechten waarde aan uw privacy, daarom hebben wij er voor gekozen om geen gastenboek online te zetten.

- Contactformulier
Indien u een contactformulier invult op onze website wordt er gevraagd naar uw voor-achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam hond en natuurlijk uw bericht met daarin uw vraag/opmerking.
Deze informatie wordt direct naar het mailadres van het hondenpension gestuurd. En alleen de medewerkers van het hondenpension krijgen uw bericht en gegevens te zien. Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen.

- Gastenformulier
Indien u een gastenformulier invult op onze website wordt er gevraagd naar uw voor-achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens hond en eventuele bijzonderheden.
Deze informatie wordt direct naar het mailadres van het hondenpension gestuurd. En alleen de medewerkers van het hondenpension krijgen uw bericht en gegevens te zien.

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw hond, bewaren wij zolang u klant bent bij Veldhoef Hondenhotel. Indien u niet heeft aangegeven geen klant meer van ons te zijn, zullen wij uw gegevens en de gegevens van uw hond nog bewaren. De gegevens worden in ieder geval na verloop van twee jaar uit ons klantenbestand verwijderd indien er geen afspraak meer is ingepland. Facturen worden daarnaast voor de duur van tien jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens
  Veldhoef Hondenhotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
 • Beveiliging door middel van wachtwoord bij opstarten pc.
 • Beveiliging door middel van wachtwoord opnieuw invoeren na bepaalde tijd op de pc.
 • Beveiliging door middel van de laatste updates van de virusscanner op de pc.
 • Klantenkaarten worden offline bewaard. Deze zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van het hondenpension.
 • De pc wordt achter slot bewaard indien de eigenaar niet aanwezig is.

Twijfelt u, heeft u vermoedens dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail hiervoor naar info@veldhoef.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 1. Het delen van persoonsgegevens met derden
  Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven. Alle persoonsgegevens die bij Veldhoef Hondenhotel staan opgeslagen blijven eigendom van Veldhoef Hondenhotel.
 2. Rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
  Als wij als hondenhotel uw persoonsgegevens verwerken, heeft u uiteraard het recht om deze persoonsgegevens in te zien/te laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt alleen uw eigen klantenkaart inzien/bewerken of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door ons zijn gemaakt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dus dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen. Wijzigingen/opmerkingen kunt u doorgeven bij uw afspraak (mondeling) of per mail info@veldhoef.nl.
 3. Overige
  -Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Wij noteren niet de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen niet iedereen zijn/haar leeftijd even goed inschatten. Mochten we twijfelen bij de leeftijd kunnen wij naar uw legitimatie vragen. Dit om misverstanden te voorkomen. Als we toch constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan wissen we de persoonsgegevens.

-Verwijderen van gegevens

Indien u graag wilt dat uw en uw hond z’n gegevens worden verwijderd of indien u al langere tijd niet in het pension bent geweest en wij hierdoor er van uit gaan dat u geen klant meer bent, worden deze gegevens verwijderd.

Wij van Veldhoef Hondenhotel hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen of wijzigingen kunt u mailen naar info@veldhoef.nl